CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN     CURSUSSEN VOOR KINDEREN     LEZINGEN     RONDLEIDINGEN     REIZEN     SCHOOLPROJECTEN     PUBLICATIES     ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

 

 

Archeologisch

Onderzoek

Startpagina

 

Home     Nieuws     E-mail   

 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN BERENIKE

Volgens de klassieke auteur Plinius stichtte Ptolemaeus II Philadelphus, die van 282 tot 246 voor Christus over Egypte regeerde, in 275 voor Christus een havenstad aan de kust van de Rode Zee. De vorst gaf deze plaats, die in zeer onher­bergzaam gebied op twaalf dagmarsen van de bewoonde wereld lag, de naam van zijn moeder: Berenike.

 

In de antieke handelshaven vonden jarenlang opgravingen plaats door een Nederlands-Amerikaanse expeditie. Verschillende vondsten, waaronder teakhout, specerijen, kokosnoten, wierook en katoen, tonen aan dat Berenike een belangrijke rol speelde in de handel tussen het Middellandse Zeegebied en de landen rond de Indische Oceaan.

 

De plaats Berenike ligt in het zuiden van Egypte aan de kust van de Rode Zee  in de oostelijke Egyptische woestijn, ongeveer 250 kilometer ten oosten van het huidige Aswan. De resten van de stad Berenike bevinden zich op een brede vlakte tussen de Rode Zee en het gebergte van de oostelijke woestijn en beslaan in totaal een oppervlak van circa zeven hectaren. De plattegrond die door de archeologen van de stad werd getekend, toont duidelijk dat er sprake was van een formele planning van de huizen.

 

Het centrale deel van de stad is niet heel groot en meet 300 bij 350 meter. In de wijde omtrek van deze centrale stad zijn sporen van menselijke activiteiten aange­troffen. Zo ligt er ten zuiden van de stad een gebied waar metaalbe­werking plaatsvond. In het midden van de stad, op het hoogste gedeelte, was de tempel gesitueerd, gewijd aan de god Serapis. Daarom­heen lag een gordel met woonhuizen, kleine winkels en werkplaat­sen. Aan de oostrand van de stad zijn vooral resten van grote gebouwen aange­troffen; mogelijk admini­stra­tieve gebouwen, opslagruimten en scheeps­werk­plaat­sen.

 

De feitelijke haven van Berenike lag vermoedelijk aan de zuidzijde van de stad: een beschutte baai, zonder de barrière van het koraalrif dat het grootste deel van de Rode Zeekust ontoegankelijk maakte. Tegenwoordig is dit bekken zo verzand, dat het bij laag water groten­deels droog­valt.

 

De inmiddels aan het zand onttrokken resten tonen aan dat Berenike een lange en interessante bestaansgeschiedenis heeft gekend: van de stichting van de haven in de Ptolemaeïsche periode (304-30 voor Christus), via een Romeinse bewoningsfase in de eerste eeuwen na Christus (30 voor Christus-395 na Christus) tot en met een waarschijnlijk nomadische bewoningsperiode vanaf de vierde tot zesde eeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Weg naar het noordwesten en het Nijldal

2.  Laat Romeinse begraafplaats

3.  Ptolemaeïsche en Vroeg Romeinse kade

4.  Ptolemaeïsch industriegebied

5.  Gesloopt Ptolemaeïsch gebouw

6.  Palmyreens heiligdom

7.  Serapis tempel

8.  Heiligdom, mogelijk Iseum

9.  Straat met winkels

10.  Tempel

11.  Kerkcomplex

12.  Hoofdstraat

13.  Huis met monumentale ingang

14.  Laat Romeins pakhuis

15.  Mogelijk havenmonument

16.  Vuurtoren

17.  Laat Romeinse haventempel

18.  Vroeg Romeinse vuilnisbelt