CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN     CURSUSSEN VOOR KINDEREN     LEZINGEN     RONDLEIDINGEN     REIZEN     SCHOOLPROJECTEN     PUBLICATIES     ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

 

 

School-

projecten

Startpagina

 

Home     Nieuws     E-mail   

SCHOOLPROJECTEN

Per-Anch verzorgt projectlessen over het oude Egypte op basis- en middelbare scholen. Het doel van de lessen is om de leerlingen op een aantrekkelijke manier, met behulp van speelse werkvormen, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de oud-Egyptische samenleving. Naast het verwerven van de nodige kennis over het oude Egypte, wordt er in de lessenserie een beroep gedaan op het creatieve denken en het samenwerken van de kinderen. Bovendien spelen inzicht in bronmateriaal en verantwoord gebruik van het internet een rol.

 

De schoolprojecten bestaan uit vier lessen, die op verschillende niveaus gegeven kunnen worden en waarin telkens een ander aspect van de oud-Egyptische maat­schappij centraal staat. Maar er kan ook maatwerk geleverd worden, indien de school specifieke wensen heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van de thema’s van de te geven lessen. Iedere les begint met een digitale presentatie, waarin het thema van de les wordt ingeleid. Vervolgens kunnen de leerlingen, ter verwerking van de aangeboden leerstof, een keuze maken uit verschillende opdrachten, die individueel of in groepsverband (maximaal 4 leerlingen per groep), kunnen worden uitge­voerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Bij elke projectles hoort een docentenhandleiding met achtergrondinformatie over de verschillende thema’s, een beschrijving van de aandachtspunten tijdens de presentatie en een beschrijving van de praktische opdrachten die in de klassen in het kader van de Egypte-lessen kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan kan de les worden voorbereid. Bij de lessen hoort ook een aantal werkbladen, die voor de start van de les gekopieerd kunnen worden.  

 

Voor meer informatie over de projectlessen op scholen, prijzen en aanmeldingen, graag contact opnemen met Hendrikje Nouwens.