CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN     CURSUSSEN VOOR KINDEREN     LEZINGEN     RONDLEIDINGEN     REIZEN     SCHOOLPROJECTEN     PUBLICATIES     ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

 

 

Archeologisch

Onderzoek

Startpagina

 

Home     Nieuws     E-mail   

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN SAKKARA

De oude Egyptenaren mummificeerden en begroeven niet alleen mensen, maar ook dieren. Met name in de Late periode (525-332 voor Christus) en in de Grieks-Romeinse tijd (332 voor Christus-395 na Christus) was het mummificeren van dieren populairder dan ooit. Het totale aantal dierenmummies overtreft zelfs met enkele miljoenen het aantal gemummificeerde mensen.

 

In Sakkara, zo’n dertig kilometer ten zuiden van het huidige Cairo, werden in de oudheid in de rotswanden enorme gangenstelsels aangelegd voor de begravingen van vele zogenaamde votiefmummies. Zo werden er catacomben aangetroffen voor ibissen, bavianen, stieren, katten en valken. Bovendien werden er in Sakkara naar schatting 8 tot 10 miljoen hondenmummies begraven. Deze hondenbegraafplaats ligt ten noordoosten van de trappiramide van koning Djoser en dateert grotendeels uit de Late periode (525-332 voor Christus) en uit de Ptolemaeïsche tijd (332-30 voor Christus). Het complex werd door archeologen in kaart gebracht en de resten van de hondenmummies uit de catacombe werden aan een grondig onderzoek onderworpen.