CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN     CURSUSSEN VOOR KINDEREN     LEZINGEN     RONDLEIDINGEN     REIZEN     SCHOOLPROJECTEN     PUBLICATIES     ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

 

 

Cursussen voor kinderen

Startpagina

 

Home     Nieuws     E-mail   

CURSUSSEN VOOR KINDEREN

De kindercursussen over het oude Egypte zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. In de lessen van de verschillende cursussen kan de jeugd op een (inter)actieve manier kennismaken met het oude Egypte. Iedere cursus bestaat uit vijf lessen van 2,5 uur. In het eerste deel van iedere les maken de kinderen door middel van een presentatie kennis met het thema dat centraal staat; daarna volgt een aantal aantrekkelijke verwerkingsopdrachten, die individueel of in kleine groepjes kunnen worden uitgevoerd.

 

Naast het verwerven van de nodige kennis over het oude Egypte, wordt er in de kindercursussen een beroep gedaan op het creatieve denken en het samenwerken van de kinderen. Bovendien spelen inzicht in bronmateriaal en verantwoord gebruik van het internet een rol. Bij iedere cursus hoort een werkboek. Hierin is per thema een samenvatting van de besproken stof opgenomen en worden de opdrachten uitgelegd. Ook zijn er de nodige werkbladen in opgenomen.

 

De cursussen voor kinderen worden ook aan groepen hoogbegaafden gegeven; de docente is behalve egyptologe ook orthopedagoge en gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Bovendien kunnen groepen kinderen ook een enkele cursusles volgen, bijvoorbeeld in het kader van een kinderfeestje. Daarbij kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van de groep, bijvoorbeeld ten aanzien van de locatie of het thema van de les. Voor meer informatie over de cursussen voor kinderen, cursusplaatsen, prijzen en aanmeldingen, graag contact opnemen met Hendrikje Nouwens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.