Cairo
Ismail Pasha
1863-1869
1870-1900
1900-1950
Conservation
Contact


Bijschrift

 

Onderschrift


Na meerdere verkenningen, en een kleine expeditie in 2001 waarbij de stad in kaart werd gebracht, startte de eerste opgraving in de zomer van 2002. Het werk concentreerde zich tijdens dit seizoen op het oostelijk deel van de stad. De bevindingen van dit seizoen vormden de basis voor de winter 2002-2003 campagne, met een groot team dat opgravingen verrichtte in de westelijke gebouwen van de stad. Net zoals bij de opgraving in Berenike werkt het archeologenteam hier nauw samen met specialisten. Het gecombineerde onderzoek van archeo-botanici en -zo÷logen, aardewerk-, textiel- en metaalspecialisten, papyrologen en geologen zorgen voor een uniek en zeer gedetailleerd beeld van het verleden. Groepen Ababda bedoe´enen geleid door archeologen voeren de feitelijke opgraving uit. De Ababdastam bewoont het gebied al sinds de Romeinse tijd, en door hun grote kennis van de woestijn fungeren de bedoe´enen vaak als gidsen bij onze surveys in het gebied.

Building the Future: Cairo
Introduction
19th century
link4
link5